Grind.jpeg

Vi som driver Våneviks gård heter Ulf och Anna-Karin och är s k livsstilsförändrare som flyttade från Stockholm och skaffade en skogsgård vid havet. Vi tröttnade på trängseln, arbetslivet och stressen i Stockholm och längtade efter en mer naturnära och hållbar tillvaro. Under flera års tid sökte vi den optimala skogsgården för oss och vi besökte många skogsfastigheter i Sörmland, Östergötland och Kalmar län. Till slut hittade vi vår plats i Kalmar län strax söder om Oskarshamn. Den som söker finner!☺️ Juni 2016 gick flyttlasset till Våneviks gård.

Sedan 1998 driver vi det gemensamma verksamhetskonsultbolaget Capiro AB, som också fick följa med vid flytten. Mer info om Capiro AB hittar du här.

Nu har vi blivit mångbrukarna som vill vara ute mer i naturen och därför kommer vi framöver att växla över och jobba ännu mer med utvecklingen av det hållbara skogsbruket, gården och vårt småskaliga erbjudande inom naturturism.

Våra skogsmaskiner och en av våra två bruksbilar drivs med HVO100. Den andra bruksbilen är helt elektrisk. Vi är mikroproducenter av el genom vår solcellsanläggning, som vi installerade 2017 på taket på maskinhallen. När vi renoverar försöker vi återanvända det material som redan finns på gården, exempelvis fick en gammal dörr som vi hittade i maskinhallen bli vår nya skafferidörr i köket. Vi är noga med att minimera avfall och sopsortera. Det som kan hanteras i vår egen kompost blir till ny matjord och bokashi. Bokashivätskan använder vi bl. a. till att ladda biokol.

Tiden från 2016 och framåt har ägnats åt olika typer av verksamhetskonsultliknande projekt parallellt med att vi har jobbat med uppgradering av fastigheten som exempelvis upprustning och ommålning exteriört och interiört, solcellsinstallation, pergolabygge, ny förvaringsbyggnad, ny brygga, installation av elbilsladdare m.m. Vi har många idéer på vad vi vill och kan göra, så uppgraderingsarbetet kommer alltjämt att fortsätta. Vår målsättning är att under 2023 påbörja iordningställandet av ett växthus och ett utekök.

2022 startade vi upp en mycket småskalig och hållbar verksamhet inom naturturism med utgångspunkt från den skogs- och havsmiljö vi har på vår mark. Vi kommer successivt utöka med fler produkter och tjänster med platsen Våneviks gård som bas.